Logotype


Tankar om styrning

Under rubriken "tankar om styrning" delar vi våra reflektioner om aktuella artiklar, böcker, rapporter, utredningar och forskning som anknyter till styrningsområdet. Här kommer du också att kunna läsa om olika förändringsinitativ som pågår runt om i landet. 

Vi välkomnar dina synpunkter och kommentarer. Har du egna exempel så får du mycket gärna dela med dig och skriva månadens "tankar om styrning".  Kontakta oss direkt via mail eller starta en diskussion i LinkedIn gruppen "Effektiv styrning".

Tankar om styrning: Om styrning och värdeskapande i offentlig sektor, dags att ifrågasätta en populär modell, Augusti 2019 (Lennart Wittberg)

Tankar om styrning: Om styrmodeller och kunskapssyn, Juni 2019 (Inger Sohlberg)

Tankar om styrning: En första utgångspunkt för en ändamålsenlig styrning av offentlig sektor, Maj 2019 (Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Systemfel snarare än brist på tillit, April 2019 (Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Problem med tillitsbaserad styrning, Mars 2019 (Lennart Wittberg)

Tankar om styrning: Modell för styrning av offentlig verksamhet, Februari 2019 (Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Att förstå syftet ur kundens perspektiv, Januari 2019 (Siv Liedholm)

Tankar om styrning: Om vikten av att utgå från syftet, November 2018 (Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Kontroll och tillit, Oktober 2018 (Lennart Wittberg)

Tankar om styrning: Politiken behöver skapa bättre förutsättningar, fortsättning,  September 2018 (Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Politiken behöver skapa bättre förutsättningar, Augusti 2018 (Lars Stigendal)

Tankar om styrning: "Tillitsdelegationen lämnar stafettpinnen vidare", Juni 2018 (Siv Liedholm) 

Tankar om styrning: Demings "Profound knowledge" del 3: Psykologi och "dödliga sjukdomar", Maj 2018 (Lars Stigendal) 

Tankar om styrning: Demings "Profound knowledge" del 2: Kunskap om variation samt Demings syn på kunskap , April 2018 (Lars Stigendal) 

Tankar om styrning: Demings "Profound knowledge" del 1: Systemtänkande, Mars 2018
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Att förändra sitt ledarskap utifrån en ny syn på ledning och styrning, Feb 2018 (Inger Sohlberg)

Tankar om styrning: Om värderingar, kultur och ledarskap, Nov/Dec 2017 (Siv Liedholm)

Tankar om styrning: För mycket Command & Control i regeringens styrning leder till en sämre verksamhet, Oktober 2017
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Om motivation, tillit och styrningsstrategier, September 2017
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Vad är effektivast - taylorism eller tillit?, Augusti 2017
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Systemsyn är framtiden, men hur tar vi oss dit?, Juni 2017
(Siv Liedholm)

Tankar om styrning: Varför styra på tillit?, Maj 2017
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Systemsyn i Söderhamns kommun, April 2017
(Robert Blank)

Tankar om styrning: En skola som utvecklar "mitt bästa jag", Mars 2017
(Siv Liedholm)

Tankar om styrning: Utanförskap - ett växande problem som kräver systemsyn, Februari 2017
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Ett par steg mot en mera ändamålsenlig styrning?, Januari 2017
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Att styra offentlig sektor kräver systemsyn. December 2016.
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Ärendehanteringssystemen är byggda utifrån fabrikslogik. November 2016.     (Siv Liedholm)

Tankar om styrning: Kunskapen om onödig efterfrågan ökar. Oktober 2016 (Johan Quist)

Tankar om styrning:  Offentlig sektor är politikerstyrd och ska tillgodose individuella och kollektiva behov. September 2016 (Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Myndigheters produktionslogik kräver en annan styrning och ledning. Augusti 2016 (Inger Sohlberg)

Tankar om styrning: Internationella erfarenheter av New Public Management. Juni 2016
(Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Tjänstelogik och fabrikslogik. Maj 2016 (Lars Stigendal)

Tankar om styrning: Förändrad styrning av offentlig sektor. April 2016 (Lars Stigendal)

 

 

 

UA-98910024-1