Logotype


Effektiv styrning och systemsyn

Vi hjälper offentlig sektor att utveckla sin ledning och styrning och därmed få bättre offentliga tjänster till en lägre kostnad. Vår plattform för kompetensutveckling och lärande består av kurser, föreläsningar, konsultstöd mm. 


Kurser, föreläsningar och nätverksträffar                   

Skaffa dig kunskap om hur styrningen av offentlig verksamhet kan komma att se ut i framtiden!  Våra kurser utgår från vad som kännetecknar offentlig sektor och vilka konsekvenser det får för ledning och styrning. Deltagarna får insikter om vad som måste förändras i vårt sätt att tänka för att vi ska få kunna utveckla en mer ändamålsenlig styrning. Vi ordnar även nätverksträffar för er som är intresserade av att utbyta kunskap och erfarenheter med andra "systemtänkare". 

Aktuella kurser, nätverksträffar inom Effektiv styrning

  • Kurs Effektiv styrning, 6 dagar - hösten 2019 (22-23 oktober, 12-13 november, 4-5 december) FULLTECKNAD!
  • Kurs Effektiv styrning, 6 dagar - våren 2020 (1-2 april, 20-21 april, 12-13 maj i Sigtuna)
  • Seminariedag: "Kan mål- och resultatstyrning förenas med systemsyn?, 10 oktober i Stockholm 
  • Nätverksträff "Effektiv styrning", 26 november i Stockholm
     

Läs mer om våra kurser


Vilka har gått utbildningen "Effektiv styrning"?

Vi har genomfört utbildningen Effektiv styrning som en öppen kurs sedan 2010 och internt i myndigheter, kommuner och landsting sedan några år tillbaka. Kursen har genom åren varit mycket populär och vi har haft deltagare från följande verksamheter:

Statliga myndigheter
Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Finansinspektionen, Försvarets Materielverk Fortifikationsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Kemikalieinspektionen, Kriminalvården, Kronofogden, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Polisen, Riksrevisionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen samt Tullverket.

Kommuner och landsting
Borlänge kommun, Faluns kommun, Göteborgs stad, Härnösands kommun, Högsby kommun, Järfälla kommun, Malmö stad, Nordanstigs kommun, Strängnäs kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun, Umeå kommun, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, Varbergs kommun, Vilhelmina kommun, Västerås stad, Stockholms läns landsting, Södersjukhuset, Region Uppland, Landstinget i Värmland, Region Västmanland, Landstinget i Östergötland, Region Skåne samt Region Gotland. 

UA-98910024-1