Logotype


 

Konsultstöd

Det finns en stor potential i att lära sig förstå verksamheter som system och driva förändringar utifrån en helhetssyn. Förändringar som också leder till bestående förbättringar för kund, arbetsmiljö och i ekonomiska resultat.  
Men hur gör man?

Siv Liedholm har arbetat med att hjälpa flera olika myndigheter att göra systemanalyser och driva förändringsarbete enligt systemsynsättets metod. Hon var processtöd i två av de försöksverksamheter som Innovationsrådet initierade, Migrationsverket och Polisen i Gävleborg. Därefter har hon bistått Transportstyrelsen inom ett par stora verksamhetsområden. Siv har varit anlitad av ESV för att ge stöd till de försöksverksamheter som pågick 2015/2016 för att studera onödig efterfrågan och som får en fortsättning under 2017. Under 2016 och 2017 har hon medverkat i CSNs stora kompetensutvecklingssatsning på systemsyn. Under 2018 har hon varit metodstöd till Lantmäteriet och Region Västmanland och även gett interna kurser till båda organisationerna. Under 2019 har Siv haft uppdrag åt Livsmedelsverket för att utveckla ny styrmodell för livsmedelskontrollen. Hon har också ett omfattande uppdrag åt samordningsförbundet VärNa för att utveckla ett mätsystem för att mäta samverkan.

När våra kursdeltagare kommit tillbaka till sin ordinarie verksamhet är de oftast inspirerade att göra någonting "på hemmaplan". Vi rekommenderar då att antingen ordna en intern kurs där vi varvar teori med praktik eller att genomföra en förstudie för att få praktisk erfarenhet av systemsynsättets metod. Avgörande är att skapa nyfikenhet hos de chefer som har modet och mandatet att se och förändra  verksamheten som en helhet, ett system som tar sin utgångspunkt i medborgares och företags situation och behov.

Kontakta Siv Liedholm för mer information. CV för Siv Liedholm.

Exempel Förstudie

Under 5 dagar gör vi en förstudie för att förstå verksamheten som ett system (från ax till limpa utifrån ett kundperspektiv).
Syftet med förstudien är att:

  • Få en överblick av hur verksamheten fungerar och en övergripande förståelse för de största utmaningarna. Fokus ligger på att förstå och synliggöra efterfrågan och flöde (vad systemet presterar och varför)
  • Utarbeta förslag om lämplig avgränsning för ett fortsatt förbättringsarbete
  • Genomföra en workshop om vad vi lärt

Förstudien genomförs till ett fast pris.  

 

UA-98910024-1