Logotype


 

Publicering av boken "Effektiv styrning"

Här nedan publicerar vi successivt de olika kapitlen i den första delen
av boken "Effektiv styrning"

 

Kapitel 1 Inledning